• 25.4. 2019. – 24.4.2021.
  •  Švicarsko-hrvatski program suradnje
  •  Sufinanciraju Ured za udruge Vlade RH i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Nositeljica projekta

Udruga Zelena Istra

Gajeva 3, 52100 Pula
052 / 506 065
ured@zelena-istra.hr
www.zelena-istra.hr

Voditeljica projekta 
dusica.radojcic@zelena-istra.hr

Koordinatorice aktivnosti u školama u Istarskoj županiji
irena.burba@zelena-istra.hr
nina.brnic@zelena-istra.hr

Partneri

Centar za mirovne studije

Selska cesta 112a, 1000 Zagreb
cms@cms.hr
www.cms.hr

Izvoditeljice projekta, stručna suradnica za obrazovne programe
lovorka.bacic@cms.hr
lana.jurman@cms.hr

Ekološka udruga Krka Knin

Tvrtkova 3, 22300 Knin
www.eu-krka-knin.hr
ekoloska.udruga.krka.knin@si.t-com.hr

Koordinatorice aktivnosti u školama u Šibensko-kninskoj županiji
biljamaric960@gmail.com

OŠ Domovinske zahvalnosti

Josipa Jovića 2, 22300 Knin
www.os-domovinske-zahvalnosti-kn.skole.hr
ured.ravnatelj@ os-domovinske-zahvalnosti-kn.skole.hr

Školski projektni tim
1. Ivana Vidović – voditeljica tima, ivana.vidovic14@skole.hr
2. Marija Stojanović 
3. Ines Čolak 

SŠ Lovre Montija

Ikičina 30, 22300 Knin
www.ss-lovre-montija-knin.skole.hr 
ured@ss-lovre-montija-knin.skole.hr   

Školski projektni tim
1. Marijana Zaninović - voditeljica, marijanazaninovic1@gmail.com
2. Vedrana Čačić   
3. Darija Močić 

OŠ Kaštanjer

Rimske centurijacije 29. 52100 Pula
www.os-kastanjer-pu.skole.hr
ured@ s-kastanjer-pu.skole.hr

Školski projektni tim
1. Nevena Starčević - voditeljica,  nevenastarcevic7@gmail.com
2. Mirjana Fiorido    
3. Jelena Bugarski

OŠ Šijana

43. istarske divizije 5, 52100 Pula
www.os-sijana-pu.skole.hr
os-sijana.pu@skole.hr

Školski projektni tim
1. Elizabeta Miletić - voditeljica, elizabeta.miletic@skole.hr
2. Lara Brečević 
3. Moris Peruško     

OŠ Monte Zaro

Boškovićev uspon 24, 52100 Pula
www.os-mzaro-pu.skole.hr
ured@ os-mzaro-pu.skole.hr

Školski projektni tim
1. Dragica Pršo - voditeljica, dragica.prso@gmail.com
2. Valentina Jurič 
3. Ana Okmaca 

Gimnazija

Trierska 8, 52100 Pula
www.gimnazija-pula.skole.hr
gimanzija@gimnazija-pula.skole.hr

Školski projektni tim
1. Beletić Teodora - voditeljica,  teodorabeletic@gmail.com 
2. Karin Bolković 
3. Željka Lakić-Tibinac