• 25.4. 2019. – 24.4.2021.
  •  Švicarsko-hrvatski program suradnje
  •  Sufinanciraju Ured za udruge Vlade RH i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
single-services-img-2


Znanje za održivo djelovanje


Ime projekta: Znanje za održivo djelovanje
Trajanje projekta: 25.4. 2019. – 24.4.2021. 
Ukupna vrijednost: 1.286.647,72 kn

Projekt je dobio financijsku potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u području "Osnaživanje doprinosa organizacija civinoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije": 1.157.982,94 kn

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH

Nositeljica projekta: Udruga Zelena Istra
Partneri: Centar za mirovne studije, Zagreb: Ekološka udruga Krka Knin; Osnovne škole Kaštanjer, Monte Zaro, Šijana iz Pule, Gimanzija Pula, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti iz Knina i Srednja škola Lovre Montija iz Knina 

OPIS PROJEKTA

Projektom uvodimo održivi razvoj (OR) u formalno obrazovanje u školama partnerima na projektu. Najprije se obrazuju nastavnici za uključivanje OR-a u nastavu, zatim školski timovi u suradnji s udrugama provode programe obrazovanja za OR u školama. Koriste se participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u pozitivnim društvenim promjenama. OR se u svakoj školi obrađuje kroz redovnu nastavu integracijom OR-a u različite predmete, putem izvannastavnih aktivnosti te kroz školske projekte. Fokus je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna pažnja posvećuje se volontiranju učenika u zajednici. U suradnji s nastavnicima izrađuje se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području OR-a. Osim aktivosti u školama partnerima, razvija se  obrazovni modul „Održivi razvoj“ za edukaciju nastavnika/ca koje provode Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost te druge zainteresirane obrazovne radnike/ce iz cijele Hrvatske, obzirom da će se OR provoditi i kao posebna međupredmetna tema od iduće školske godine. 

Pošto je održivi razvoj široko definiran koncept, objašnjavamo ga kroz teme koje se obrađuju: zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, jednakost spolova, prethodno educirajući obrazovne radnike koji će dugoročno i sustavno putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i  provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica. 

U svakoj školi provode se aktivnosti koje uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici. Školskim projektima "društvenog inženjerstva" u lokalnim zajednicama dokazujemo smisao i uspješnost  osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja.

CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom projekta:
Opći cilj nam je osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola znanjima i vještinama u području održivog razvoja te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici. Cilj nam je da učenici osnovnih i srednjih škola aktivno sudjeluju u oblikovanju sadašnjosti i budućnosti te da razvijemo njihovo razumijevanje pojma održivi razvoj, odgovornost za njegovu primjenu u svojoj zajednici, spremnost na dijalog za zainteresiranim akterima u zajednici. Pošto je održivi razvoj nejasno definiran koncept, objasnit ćemo ga kroz teme koje ćemo obrađivati: jednakost spolova, zdravstvena zaštita, zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, prethodno educirajući obrazovne radnike, koji će putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima dugoročno i sustavno. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i  provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica, izgraditi vjerodostojnost udruga na polju neformalnog obrazovanja i povećati ulogu OCD-a na tom polju (razmjena iskustava među udrugama, povećanje kapaciteta unutar sektora i suradnja sa školama).

Specifični ciljevi projekta su:

  1. ojačati stručne kapacitete te razmjenu između prijavitelja i udruga partnera i osnovnih i srednjih škola za provedbu programa formalnog i neformalnog obrazovanja u području održivog razvoja (to ćemo činiti putem zajedničkog osmišljavanja i provođenja edukacija za nastavnike i kroz zajednički rad nastavnika i udruga na izradi priručnika, mentorstvo u nastavi i zajedničkom planiranju i provođenju školskih projekata)
  2. oblikovati i primijeniti alat - priručnik za praktičnu provedbu nastave na području održivog razvoja u suradnji s nastavnicima;  
  3. razraditi i primijeniti edukacijski modul “održivi razvoj” u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s nastavnicima;
  4. provesti programe obrazovanja za održivi razvoj koji razvijaju potrebne kompetencije te uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici;
  5. školskim projektima društvenog inženjerstva u lokalnim zajednicama dokazati smisao i uspješnost  osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja;
  6. uključiti učenike u volonterske aktivnosti; potaknuti kod njih interes za održivi razvoj i doprinos izgradnji zajednice na tim temeljima
  7. putem primjera dobre prakse iz istarskih škola motivirati škole u Šibensko-kninskoj županiji za uvođenje više sadržaja u području održivog razvoja u školske programe i aktivnosti
  8. podići javnu svijesti o važnosti tema koje se odnose na održivi razvoj.

CILJANE SKUPINE:

UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA - 3 škole iz Istarske i 1 škola iz Šibensko-kninske županije

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA -  1 škola iz Istarske i 1 iz Šibensko-kninske županije ukupno

Ukupan broj učenika: 2655

NASTAVNICI osnovnih i srednjih škola iz obje županije; 24 nastavnika prolazi edukacijski modul za održivi razvoj - 18 iz škola partnera i 6 iz drugih škola u ciljanim županijama

ZAPOSLENICI OCD-a -

VOLONTERI Predloženim projektom uključujemo dvije najaktivnije regionalne organizacije koje se bave volontiranjem mladih - Volonterski centar Istre i udrugu “Mladi u EU” iz Šibenika, kako bi osigurali njihov direktni kontakt sa školama/učenicima i kvalitetnu pripremu učenika za volontiranje (praksa je pokazala kako su prva iskustva u volontiranju najvažnija za formiranje stavova i nastavak volontiranja). Volonterski centar Istre priprema obrazovni program o volontiranju za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola.

ŠIRA LOKALNA JAVNOST

I