• 25.4. 2019. – 24.4.2021.
  •  Švicarsko-hrvatski program suradnje
  •  Sufinanciraju Ured za udruge Vlade RH i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

Autor: Ivan

  • 05.11.2019.

Nastava o održivom razvoju održana u kninskim školama

U sklopu  projekta "Znanje za održivo djelovanje" u kninskim školama partnerima na projektu, OŠ "Domovinske zahvalnosti" i SŠ "Lovre Montija", tijekom rujna i listopada 2019. provedena je nastava o održivom razvoju s učenicima/cama.

Tijekom navedene nastave učenici su upoznati s pojmom „održivi razvoj“ kroz predavanja i radionice na primjerima iz svakodnevnog života. Ovime stječu osnovna znanja o održivom razvoju i pripremaju se za rad na školskom projektu u zajednici. Na ovim predavanjima/radionicama potiče se učenička participacija, kreativnost, kritičko razmišljanje te orijentiranost na djelovanje. Prezentacija o održivom razvoju pripremljena je u dvije varijante, jedna za osnovne i druga za srednje škole. Principi i vrijednosti održivog razvoja integriraju se u različite aspekte obrazovanja. Cilj svega toga je poticanje razumijevanja i rješavanja problema kao i promjena ponašanja. Ova je aktivnost uvrštena u kurikulume svih partnerskih škola.

U OŠ "Domovinske zahvalnosti" obuhvaćeno je 116 učenika/ca petih, šestih i sedmih razreda. Predavanja su održana na satovima prirode i društva, biologije i satovima razrednika. Školski projektni tim je odlučio za temu koristiti radionicu „Odakle ovo dolazi“, koju je izradila Lana Jurman iz CMS-a. Nakon provedenih radionica u  OŠ "Domovinske zahvalnosti" učenici su osmislili i provest će anketu kojom će anketirati svoje roditelje i susjede o njihovom poimanju i stavovima o održivom razvoju. Na temelju dobivenih rezultata učenici će zajedno s projektnim timom planirati daljnje projektne aktivnosti.

SŠ "Lovre Montija" radila je s učenicima prvih, drugih i trećih razreda na redovnoj nastavi biologije i kemije te na nastavi strukovnih predmeta, smjer agrotehničar na teme ratarstvo, zaštita bilja i zaštićeni prostori i tehnologije cvijeća, povrća i gljiva. Ovim predavanjima i radionicama obuhvaćeno je 158 učenika/ca. Na satovima Ratarstvo i praktična nastava s učenicima tema održivog razvoja provedena je tako što je provedena anketa i radionica „Odakle dolaze stvari“ osmišljena na prethodnom seminaru u Puli. Na satovima biologije i kemije održana je prezentacija dobivenog programa. Predavači su skupa s učenicima odgledali film „Story of stuff“. Film se pokazao kao odličan motivator za temu o kojoj se poslije raspravljalo.

Uz ove aktivnosti predviđene samim projektom, projektni timovi obje kninske škole prezentirali su ovu tematiku Nastavničkom vijeću,  Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja. Na Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja OŠ Domovinske zahvalnosti prezentiran je cilj projekta i njegov tijek kako bi učitelji i roditelji bili upoznati s onim što se odvija u školi i u čemu učenici sudjeluju, kako bi se i oni sami priključili u realizaciju projekta te kako bi znali o čemu se radi kad učenici budu provodili ankete prije nego bude isplaniran smjer tijeka projekta. Na vijećima ih se, osim informiranja, kratkim animiranim filmom nastojalo educirati o tome što je održivi razvoj i kako oni osobno mogu tome pridonijeti. Cilj predstavljanja projekta Znanje za održivo djelovanje Nastavničkom vijeću je bio potaknuti potaknuti nastavnike da na roditeljskim sastancima pričaju o projektu s pozivom da dopuste učenicima da sudjeluju u njemu te da razmotre mogućnost ugradnje aktivnosti planiranih projektom u međupredmetnu temu Održivi razvoj, ali i da se u razgovoru s roditeljima potakne svijest o održivom razvoju i aktivnom građanstvu. Na Vijeću roditelja malo detaljnije je predstavljen projekt. Cilj  je bio naglasiti koliko je projekt važan samoj školi, koje su dobrobiti za učenike te koje su mogućnosti aktivizma u lokalnoj zajednici.